Cea mai importantă modificare adusă legii 8/1996 (legea dreptului de autor și a drepturilor conexe) din punctul de vedere al utilizatorilor este cea plecată de la propunerea asociației noastre, și anume plafonarea penalităților pe care le pot percepe organismele de gestiune colectivă la valoarea dobânzii legale. Această prevedere se aplică odată cu publicarea în Monitorul Oficial a Legii 69/2022 care prevede la art. III, alin. (3) că ”aplicarea metodologiilor stabilite conform

„Simpla furnizare a instalațiilor care permit sau care realizează comunicarea NU reprezintă comunicare în înțelesul prezentei directive.„ Acesta este conținutul considerentului 27 al Directivei 2001/29/CE, care reglementează normele juridice și abordările specifice problematicii drepturilor de autor în privința fonogramelor. Există în acest moment, pe această temă, două dosare pe rolul Curții Europene de Justiție, întrebările preliminare tratând situații aproape identice: simpla deținere de echipamente care permit comunicarea, reprezintă, în fapt,

”Simpla furnizare a instalațiilor care permit sau care realizează comunicarea nu reprezintă comunicare în înțelesul prezentei directive.” – Directiva 2001/29/CE – considerentul 27 ”Utilizator de opere muzicale in scop ambiental – orice persoana juridica sau fizica autorizata, care deține ori folosește cu orice titlu (de proprietate, administrare, concesiune, închiriere, subînchiriere, împrumut etc.) spații, închise ori deschise, in care sunt instalate sau deținute aparate și orice alte mijloace tehnice ori electronice