Cea mai importantă modificare adusă legii 8/1996 (legea dreptului de autor și a drepturilor conexe) din punctul de vedere al utilizatorilor este cea plecată de la propunerea asociației noastre, și anume plafonarea penalităților pe care le pot percepe organismele de gestiune colectivă la valoarea dobânzii legale. Această prevedere se aplică odată cu publicarea în Monitorul Oficial a Legii 69/2022 care prevede la art. III, alin. (3) că ”aplicarea metodologiilor stabilite conform procedurii prevăzute la art. 163-165 din Legea nr. 8/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se face cu excepția prevederilor contrare dispozițiilor art. 164 alin. (2) și ale art. 165 alin. (9, indice 1).

Această modificare a legii era imperios necesară deoarece organismele de gestiune colectivă aveau, în metodologii, penalități de 0,1%, 0,3% sau chiar 0,5% pe zi de întârziere. Cu alte cuvinte, o dobândă anuală de aproape 200 %!

Pentru că metodologiile au prevăzut până acum aceste penalități absurde de întârziere sau neplată, practica organismelor de gestiune colectivă nu a fost de informa utilizatorii sau de a-i convinge să se conformeze ci mai degrabă de a-i chema în judecată pe perioada maximă a prescripției, 3 ani de zile, astfel încât penalitățile să ajungă la sume exorbitante. Tot pentru a evita astfel de practici abuzive s-au introdus și prevederile din alineatele 9 indice 1 și 9 indice 2: utilizatorii trebuie de acum informați atât despre faptul că au de plată cât și despre sumele, modalitățile și termenele de plată. Pentru claritate, de acum înainte plata se va face  exclusiv în baza facturii fiscale emise aferente perioadei curente și transmise inclusiv prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura iar neemiterea facturii presupune exonerarea obligației de plată.

Organismele de gestiune colectivă au obligația ca în termen de 90 de zile de la publicarea legii 69/2022 să actualizeze TOATE autorizațiile neexclusive acordate astfel încât să respecte modificările aduse Legii 8/1996.

De asemenea, organismele de gestiune colectivă sunt obligate să modifice metodologiile astfel încât acestea să respecte legea, în caz contrar utilizatorii vor fi exonerați de la plată.