În cazul gestiunii colective obligatorii (art. 145 din Legea 8/1996), organismele de gestiune colectivă nu au obligația să prezinte utilizatorilor repertoriul pe care îl reprezintă și mandatele acordate de titularii de drepturi deoarece legea prezumă un mandat legal și astfel ogc-urile, în acest caz, reprezintă toți titularii de drepturi.
Cazurile de gestiune colectivă obligatorie care ne interesează pe noi sunt cele de comunicare publică de fonograme publicate în scop comercial și care sunt gestionate de CREDIDAM și UPFR. În aceste situații, cele două asociații nu trebuie să facă dovada repertoriului și nici să prezinte mandatele acordate de titularii de drepturi (artiști și producători), repertoriile fiind considerate repertorii extinse conform art. 164, alin. (5) din Legea 8/1996.
În rest, însă, organismele de gestiune colectivă au obligația să prezinte utilizatorilor repertoriul pe care îl gestionează și să facă dovada mandatelor obținute de la titularii de drepturi (gestiune colectivă facultativă, CREDIDAM pentru prestațiile artistice din domeniul audiovizual, și DACIN-SARA pentru comunicarea publică de opere audiovizuale) sau să excludă din autorizare operele care au fost retrase din repertoriul extins (gestiune colectivă extinsă, UCMR-ADA pentru comunicare publică de opere muzicale).
De ce sunt importante aceste diferențe între tipurile de gestiune colectivă ? Deoarece s-ar putea să nu folosești opere din repertoriul facultativ sau extins al respectivelor organisme de gestiune colectivă și, totuși, să ți se solicite plata de remunerații.
Cum poți evita aceste plăți în cazul în care nu folosești repertoriile respective ? Soliciți, în cazul gestiunii colective facultative, conform legii (art. 146, alin. 2 și 3) ”accesul prin mijloace electronice de transmitere la distanță la repertoriul de opere gestionat, dintre cele utilizate de solicitant, în forma prevăzută la art. 153 alin. (2), precum și la lista titularilor de drepturi de autor și de drepturi conexe, români și străini, pe care îi reprezintă” dar și documentele ”care certifică existența mandatului titularilor de drepturi de autor sau conexe”. În acest fel poți verifica dacă ceea ce folosești face parte din repertoriul gestionat de organismul de gestiune respectiv și, dacă da, în ce proporție utilizezi acel repertoriu. Poți folosi modelele atașate (Document nr. 6 – adresa CREDIDAM (dovada repertoriu si mandate) și Document nr. 7 – adresa DACIN-SARA (dovada repertoriu si mandate).
În cazul gestiunii colective extinse, organismul de gestiune colectivă nu îi reprezintă pe cei care au optat să excludă de la autorizare toate sau o parte din operele și obiectele lor protejate, astfel că, în cazul în care utilizați astfel de opere nu mai aveți nicio obligație de plată (spre exemplu, în cazul operelor muzicale, către UCMR-ADA) sau dacă utilizați doar o parte din repertoriu nu mai aveți obligația de a achita întreaga remunerație.