La data de 25.11.2022, directorul general al ORDA a emis un număr de 7 Decizii de intrare în legalitate a organismelor de gestiune colectivă, având ca obiect actualizarea autorizațiilor neexclusive acordate ulterior datei de 7 iunie 2021. Obligația legală instituită în sarcina OGC-urilor este de a elimina, din cuprinsul autorizațiilor neexclusive, prevederile contrare dispozițiilor art. 164 alin. (2) și art. 165 alin. (91) din Legea nr. 8/1996, republicată, cu modificările

Asociația CORECT convoacă membrii la adunarea generală din 15 decembrie 2022, ora 19:00. Adunarea generală se va desfășura online, prin intermediul aplicației ZOOM. În cazul în care la adunarea generală din 15 decembrie 2022 nu vor participa 50%+1 din membrii, se va organiza o a doua adunare generală, în data de 16 decembrie 2022, dată la care hotărârile se vor lua cu majoritatea celor prezenți.