Din data de 12 decembrie 2022, ORDA începe controlul general privind activitatea desfăşurată de un număr de 9 organisme de gestiune, verificările fiind efectuate conform prevederilor legale în vigoare.
Cu acest prilej, între altele, vor fi verificate următoarele: respectarea legislației în activitatea organelor de conducere şi control ale organismului de gestiune colectivă, mandatele şi repertoriul gestionat, activitatea de colectare, activitatea de repartiție, îndeplinirea obligațiilor de transparență, costurile organismului de gestiune colectivă, activitatea de elaborare a metodologiilor conform prevederilor legale.
Pe parcursul controlului, vor fi avute în vedere și sesizările punctuale, făcute la ORDA, cu privire la activitatea desfăşurată de organismele de gestiune colectivă în perioada controlată.
Cele 9 organisme de gestiune colectivă care vor fi controlate sunt: DACIN SARA, OPERA SCRISĂ.RO, UPFR, ARAIEX, UNART, SOPFIA, UPFAR-ARGOA, UCMR-ADA, AOTO.