Cele mai importante 3 organizații patronale din domeniul HoReCa, împreună cu o organizație reprezentativă a utilizatorilor de opere protejate, salută decizia recentă a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) de constituire a comisiei de renegociere a metodologiilor care reglementează condițiile și tarifele aplicabile unităților de cazare și unităților de alimentație publică în privința comunicării publice de opere muzicale, fonograme publicate în scop comercial și prestații artistice în domeniul audiovizual.
Cererea de renegociere a fost transmisă către ORDA de către FIHR, FPIOR, HORA și Asociația CORECT, în urma modificărilor din ultimii ani a legislației în domeniu și a multitudinii de hotărâri ale Curții Europene de Justiție, unele din ele vizând aspecte depasite ale metodologiilor în vigoare.
Decizia nr. 98-16.10.2023
Context
Conform metodologiei actuale, unele organisme de gestiune colectivă (OGC) reprezintă doar o parte dintre titularii de drepturi astfel că utilizatorii achită sume de bani supradimensionate, necorelate cu utilizarea efectiva. Spre exemplu, articolul de lege care prevedea gestiunea colectivă obligatorie a comunicării publice a operelor muzicale a fost abrogat in Romania din 2019 (consecință a procedurii de infringement deschise de către Comisia Europeană in 2017). Deși legea a fost modificată, metodologia nu s-a modificat și ea, conținând atât prevederi referitoare la reprezentarea de către organismul de gestiune colectivă (OGC) a tuturor autorilor cât și prevederi care nu țin cont de utilizarea operelor care nu fac parte din gestiunea colectivă extinsă a acelui OGC.
O altă situație este cea interpretată de Curtea Europeană de Justiție prin Hotărârea în Cauza C-147/19 în care a decis că ”remunerația echitabilă unică (…) nu trebuie plătită de utilizator atunci când efectuează o comunicare publică a unei înregistrări audiovizuale care conține fixarea unei opere audiovizuale în care a fost încorporată o fonogramă sau o reproducere a acestei fonograme”. Cu toate acestea, organismele de gestiune colectivă din România au continuat să oblige utilizatorii de opere audiovizuale la plata de remunerații pentru fonograme.
În prezent, metodologiile prevăd că simpla deținere a oricărui tip de echipament care ar putea fi utilizat pentru o comunicare este o ”comunicare publică” de opere protejate, care le dă dreptul la solicitarea de remunerații (spre exemplu, simpla deținere a unui calculator sau a unei tablete de către o societate comercială duce automat la obligația de plată a remunerațiilor, chiar dacă aceste echipamente nu sunt utilizate pentru a comunica muzică sau opere audiovizuale).
Metodologiile actuale nu țin cont, contrar prevederilor Legii 8/1996, de proporția utilizării repertoriului gestionat de OGC. Astfel, s-a ajuns la situații în care s-au comunicat opere din repertoriile anumitor organisme de gestiune colectivă în proporție de 15, 10 sau chiar 1%, însă unitățile de cazare și unitățile de alimentație publică au fost obligate la plata integrală a remuneraţiei. De asemenea, în prezent, nu se ține cont de gradul de ocupare al unităților de cazare, deși o ”comunicare publică” nu poate avea loc în lipsa ”publicului”. Astfel, s-a ajuns la situații în care, unitățile de cazare au fost obligate la plata remunerațiilor întregi chiar dacă gradul de ocupare a fost de 50, 30, 10% sau chiar în situații în care unitățile de cazare au fost goale, doar pentru simpla existență a televizoarelor în camere.
Printre modificările legislative importante, care nu se regăsesc în metodologiile existente, sunt și cele din Legea 69/2022, intrată în vigoare la 4 aprilie 2022, care impun un maxim al procentului penalităților (0,1 sau chiar 0,5% pe zi de neplată sau întârziere) pe care aceste organisme le pot percepe (egale acum cu dobânda BNR), dar și obligativitatea informării utilizatorilor asupra cuantumului de plată și a emiterii facturii fiscale inclusiv prin intermediul sistemului RO e-Factura.
Multiplele situații de neconformitate cu realitatea sau cu alte acte normative au determinat semnatarii cererii de constituire a unei comisii de renegociere a metodologiilor existente in domeniul comunicării publice de opere muzicale, fonograme publicate în scop comercial și prestații artistice în domeniul audiovizual.
Propunerea organizațiilor asociative din turism este de negociere a unei metodologii unice care să țină cont de toate modificările legislative, de prevederile europene în domeniu și de realitățile anului 2023, astfel încât utilizatorii să achite doar pentru ceea ce comunică, iar titularii de drepturi a căror creații sau interpretări au fost, în mod real utilizate, să fie corect remunerați.

• FIHR – Federația Industriei Hoteliere din Romania
• FPIOR – Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din Romania
• HORA – Organizația Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania
• Asociația CORECT
Metodologia propusă