Pentru atingerea scopului său și pentru îndeplinirea activității necesare acestuia, Asociația CORECT, la cererea membrilor săi, inițiază, participă la negocieri, promovează orice cereri sau acțiuni în justiție, căi ordinare sau extraordinare de atac, plângeri, sesizări și, în general, efectuează orice demersuri legale necesare pentru atingerea scopului.

  • Solicitarea organismelor de gestiune colectivă, ori de câte ori este necesar, de elaborare a unor noi metodologii, conform prevederilor legale;

  • Formulează și susține acțiuni la instanțele judecătorești, inițiază negocieri, promovează medieri  și orice alte demersuri legale și acte juridice necesare pentru a asigura remunerarea corectă a titularilor de drepturi protejați de Legea 8/1996 și pentru a asigura plata echitabilă din partea utilizatorilor drepturilor menționate;

  • Inițiază negocieri, promovează medieri, formulează și susține acțiuni la instanțele judecătorești și orice alte demersuri legale și acte juridice necesare pentru stabilirea metodologiilor reglementate de Legea 8/1996, republicată;

  • Negociază, în numele membrilor, metodologiile propuse de organismele de gestiune colectivă, în așa fel încât membrii să beneficieze de condiții și remunerații corecte, echitabile și nediscriminatorii, conforme cu prevederile legale;

  • Intervine, în favoarea și în numele membrilor săi, în arbitrajele, medierile sau procesele în instanță dintre membrii săi și organismele de gestiune colectivă;

  • Oferă consultanță de specialitate, în domeniul gestiunii individuale sau colective a drepturilor de autor și a drepturilor conexe, membrilor săi;

  • Rapoartează către organismele de gestiune colectivă și nu numai, în numele membrilor săi, informații privind operele protejate utilizate;

  • Orice altă activitate, conform mandatului special primit de la membrii săi, în limitele obiectului de activitate și a dispozițiilor legale;

  • Desfășurarea oricăror alte inițiative în vederea protejării și promovării intereselor membrilor asociației;

  • Încheie orice alte juridice, cu respectarea dispozițiilor legale în materie și în concordanță cu scopul asociației, acte juridice de natură a conduce la realizarea scopului asociației.