Cele mai importante 3 organizații patronale din domeniul HoReCa, împreună cu o organizație reprezentativă a utilizatorilor de opere protejate, salută decizia recentă a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) de constituire a comisiei de renegociere a metodologiilor care reglementează condițiile și tarifele aplicabile unităților de cazare și unităților de alimentație publică în privința comunicării publice de opere muzicale, fonograme publicate în scop comercial și prestații artistice în domeniul audiovizual.

Link despre decizia curții aici Și acum despre speță pe larg și pe înțelesul tuturor. Conform Directivei 2001/29, așa cum am susținut de-a lungul anilor, simpla deținere a unui echipament, indiferent de tipul acestuia, care ar putea permite realizarea de comunicări de orice fel, nu implică în mod automat „comunicare publică” și nu atrage obligația de plată a remunerației. Considerentul 27 al directivei menționate este explicit în acest sens: „Furnizarea

Din data de 12 decembrie 2022, ORDA începe controlul general privind activitatea desfăşurată de un număr de 9 organisme de gestiune, verificările fiind efectuate conform prevederilor legale în vigoare. Cu acest prilej, între altele, vor fi verificate următoarele: respectarea legislației în activitatea organelor de conducere şi control ale organismului de gestiune colectivă, mandatele şi repertoriul gestionat, activitatea de colectare, activitatea de repartiție, îndeplinirea obligațiilor de transparență, costurile organismului de gestiune

La data de 07.12.2022, directorul general al ORDA a emis un număr de 9 Decizii de intrare în legalitate a organismelor de gestiune colectivă, având ca obiect actualizarea informațiilor prevăzute de art. 170 alin. (2) lit. c) și e) din Legea nr. 8/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform obligației instituite de art. III alin. (4) teza a doua din Legea nr. 69/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.

Autoritatea de concurență va analiza modul în care România a aderat la dispozițiile europene privind drepturile de autor și felul în care legislația a fost armonizată. Totodată, se va analiza atât modalitatea de reprezentare și gestionare a drepturilor de autor și a drepturilor conexe în contextul digital, cât și derularea relației comerciale între organismele de gestiune colectivă, care administrează drepturile încredințate, și utilizatorii operelor protejate. Necesitatea protejării drepturilor de autor

La data de 25.11.2022, directorul general al ORDA a emis un număr de 7 Decizii de intrare în legalitate a organismelor de gestiune colectivă, având ca obiect actualizarea autorizațiilor neexclusive acordate ulterior datei de 7 iunie 2021. Obligația legală instituită în sarcina OGC-urilor este de a elimina, din cuprinsul autorizațiilor neexclusive, prevederile contrare dispozițiilor art. 164 alin. (2) și art. 165 alin. (91) din Legea nr. 8/1996, republicată, cu modificările

Asociația CORECT convoacă membrii la adunarea generală din 15 decembrie 2022, ora 19:00. Adunarea generală se va desfășura online, prin intermediul aplicației ZOOM. În cazul în care la adunarea generală din 15 decembrie 2022 nu vor participa 50%+1 din membrii, se va organiza o a doua adunare generală, în data de 16 decembrie 2022, dată la care hotărârile se vor lua cu majoritatea celor prezenți.

”Lipsa modificării metodologiilor de către organismul de gestiune colectivă conform legii presupune exonerarea obligației de plată a fiecărui utilizator.” Asta prevede art. III, alin. (5) ,din Legea 69/2022, lege care a adus o serie de modificări importante Legii 8/1996, privind dreptul de autor și a drepturile conexe. Este drept că nu toate metodologiile organismelor de gestiune colectivă încalcă actualele prevederi legale însă cele mai multe prevăd penalități de întârziere sau

În cazul gestiunii colective obligatorii (art. 145 din Legea 8/1996), organismele de gestiune colectivă nu au obligația să prezinte utilizatorilor repertoriul pe care îl reprezintă și mandatele acordate de titularii de drepturi deoarece legea prezumă un mandat legal și astfel ogc-urile, în acest caz, reprezintă toți titularii de drepturi.Cazurile de gestiune colectivă obligatorie care ne interesează pe noi sunt cele de comunicare publică de fonograme publicate în scop comercial și

Cea mai importantă modificare adusă legii 8/1996 (legea dreptului de autor și a drepturilor conexe) din punctul de vedere al utilizatorilor este cea plecată de la propunerea asociației noastre, și anume plafonarea penalităților pe care le pot percepe organismele de gestiune colectivă la valoarea dobânzii legale. Această prevedere se aplică odată cu publicarea în Monitorul Oficial a Legii 69/2022 care prevede la art. III, alin. (3) că ”aplicarea metodologiilor stabilite conform