Cele mai importante 3 organizații patronale din domeniul HoReCa, împreună cu o organizație reprezentativă a utilizatorilor de opere protejate, salută decizia recentă a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) de constituire a comisiei de renegociere a metodologiilor care reglementează condițiile și tarifele aplicabile unităților de cazare și unităților de alimentație publică în privința comunicării publice de opere muzicale, fonograme publicate în scop comercial și prestații artistice în domeniul audiovizual.

Link despre decizia curții aici Și acum despre speță pe larg și pe înțelesul tuturor. Conform Directivei 2001/29, așa cum am susținut de-a lungul anilor, simpla deținere a unui echipament, indiferent de tipul acestuia, care ar putea permite realizarea de comunicări de orice fel, nu implică în mod automat „comunicare publică” și nu atrage obligația de plată a remunerației. Considerentul 27 al directivei menționate este explicit în acest sens: „Furnizarea

Din data de 12 decembrie 2022, ORDA începe controlul general privind activitatea desfăşurată de un număr de 9 organisme de gestiune, verificările fiind efectuate conform prevederilor legale în vigoare. Cu acest prilej, între altele, vor fi verificate următoarele: respectarea legislației în activitatea organelor de conducere şi control ale organismului de gestiune colectivă, mandatele şi repertoriul gestionat, activitatea de colectare, activitatea de repartiție, îndeplinirea obligațiilor de transparență, costurile organismului de gestiune

La data de 07.12.2022, directorul general al ORDA a emis un număr de 9 Decizii de intrare în legalitate a organismelor de gestiune colectivă, având ca obiect actualizarea informațiilor prevăzute de art. 170 alin. (2) lit. c) și e) din Legea nr. 8/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform obligației instituite de art. III alin. (4) teza a doua din Legea nr. 69/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.

La data de 25.11.2022, directorul general al ORDA a emis un număr de 7 Decizii de intrare în legalitate a organismelor de gestiune colectivă, având ca obiect actualizarea autorizațiilor neexclusive acordate ulterior datei de 7 iunie 2021. Obligația legală instituită în sarcina OGC-urilor este de a elimina, din cuprinsul autorizațiilor neexclusive, prevederile contrare dispozițiilor art. 164 alin. (2) și art. 165 alin. (91) din Legea nr. 8/1996, republicată, cu modificările

În cazul gestiunii colective obligatorii (art. 145 din Legea 8/1996), organismele de gestiune colectivă nu au obligația să prezinte utilizatorilor repertoriul pe care îl reprezintă și mandatele acordate de titularii de drepturi deoarece legea prezumă un mandat legal și astfel ogc-urile, în acest caz, reprezintă toți titularii de drepturi.Cazurile de gestiune colectivă obligatorie care ne interesează pe noi sunt cele de comunicare publică de fonograme publicate în scop comercial și

Cea mai importantă modificare adusă legii 8/1996 (legea dreptului de autor și a drepturilor conexe) din punctul de vedere al utilizatorilor este cea plecată de la propunerea asociației noastre, și anume plafonarea penalităților pe care le pot percepe organismele de gestiune colectivă la valoarea dobânzii legale. Această prevedere se aplică odată cu publicarea în Monitorul Oficial a Legii 69/2022 care prevede la art. III, alin. (3) că ”aplicarea metodologiilor stabilite conform

„Simpla furnizare a instalațiilor care permit sau care realizează comunicarea NU reprezintă comunicare în înțelesul prezentei directive.„ Acesta este conținutul considerentului 27 al Directivei 2001/29/CE, care reglementează normele juridice și abordările specifice problematicii drepturilor de autor în privința fonogramelor. Există în acest moment, pe această temă, două dosare pe rolul Curții Europene de Justiție, întrebările preliminare tratând situații aproape identice: simpla deținere de echipamente care permit comunicarea, reprezintă, în fapt,

”Simpla furnizare a instalațiilor care permit sau care realizează comunicarea nu reprezintă comunicare în înțelesul prezentei directive.” – Directiva 2001/29/CE – considerentul 27 ”Utilizator de opere muzicale in scop ambiental – orice persoana juridica sau fizica autorizata, care deține ori folosește cu orice titlu (de proprietate, administrare, concesiune, închiriere, subînchiriere, împrumut etc.) spații, închise ori deschise, in care sunt instalate sau deținute aparate și orice alte mijloace tehnice ori electronice

Deoarece UPFR a trimis facturi proforme unor membrii ai asociației noastre, am decis să adresăm o scrisoare acestui organism de gestiune colectivă, scrisoare prin care am solicitat informații lămuritoare având în vedere că, deși CJUE a decis anul trecut în noiembrie (cauzaC-147/19) că nu se datorează remunerații pentru fonograme atunci când se comunică înregistrări audiovizuale (cum e cazul acolo unde se utilizează televizoare), UPFR continuă să solicite astfel de remunerații.