Link despre decizia curții aici Și acum despre speță pe larg și pe înțelesul tuturor. Conform Directivei 2001/29, așa cum am susținut de-a lungul anilor, simpla deținere a unui echipament, indiferent de tipul acestuia, care ar putea permite realizarea de comunicări de orice fel, nu implică în mod automat „comunicare publică” și nu atrage obligația de plată a remunerației. Considerentul 27 al directivei menționate este explicit în acest sens: „Furnizarea