ASOCIAȚIA CORECT

 • RELAȚIA CU OGC-URILE
 • UTILIZATORI

01 7x24 Suport

Protejarea titularilor de drepturi de autor și drepturi conexe și a utilizatorilor de opere sau obiecte purtătoare de drepturi patrimoniale de autor sau drepturi patrimoniale conexe.

02 Reprezentativitate

Reprezentarea membrilor titulari de drepturi în relația cu utilizatorii

03 Utilizarea de drepturi

Reprezentarea membrilor, utilizatori de drepturi protejate și titulari de drepturi, în relația cu organismele de gestiune colectivă a titularilor de drepturi de autor și conexe

04 Protejarea drepturilor

Protejarea titularilor de drepturi de autor și drepturi conexe și a utilizatorilor de opere sau obiecte purtătoare de drepturi patrimoniale de autor sau drepturi patrimoniale conexe

05 Activități de consiliere

Realizarea de activități în interesul sau în sprijinul membrilor săi, potrivit statutului.

Bine ați venit!

Asociația Corect și propune să pună bazele unei relații corecte între utilizatori și organismele de gestiune colectivă.
Asociația CORECT nu percepe taxă de aderare și nici cotizație anuală.
Vino alături de ceilalți membri ai asociației pentru a avea o voce puternică în relația cu organismele de gestiune colectivă.

Reprezentare legală

Reprezentarea membrilor utilizatori de opere protejate prin Legea 8/1996.

Acces la informație

Suntem deschiși tuturor societăților comerciale, persoanelor fizice autorizate sau intreprinderilor individuale care au utilizat sau utilizează opere sau obiecte protaje conform Legii 8/1996, republicată.

7x24 Suport

Oferim suport gratuit, pentru a putea răspunde oricăror cereri de clarificare sau legalitate în ceea ce privește folosirea operelor protejate, din punctul de vedere al utilizatorilor.

Relații cu OGC-urile

Reprezentăm toți membrii utilizatori de opere protejate de Legea 8/1996 în relația cu organismele de gestiune colectivă.

Ce facem

Pentru atingerea scopului nostru și pentru îndeplinirea activității necesare acestuia, Asociația CORECT, la cererea membrilor săi, inițiază, participă la negocieri, promovează orice cereri sau acțiuni în justiție, căi ordinare sau extraordinare de atac, plângeri, sesizări și în general, efectuează orice demersuri legale necesare. Principalele entități care colectează și gestionează drepturile de autor și drepturi conexe în România sunt următoarele:

CREDIDAM

Colectează şi repartizează banii cuveniţi artiştilor interpreţi români şi străini, bani proveniţi din difuzarea înregistrărilor comerciale de către posturile de radio şi TV, operatorii de cablu, cinematografe, restaurante, hoteluri, baruri, discoteci, organizatori de evenimente artistice etc.

UCRM ADA

UCMR-ADA este organismul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale

UPFR

Uniunea Producătorilor de Fonograme din România, colecteaza prin intermediul organismului UPFAR-ARGOA, in baza protocolului tripartit semnat intre UPFR, UPFAR ARGOA si UPVR, in data de 04.12.2019, remuneratii datorate titularilor pe care ii reprezinta pentru exploatarea videogramelor

DACIN SARA

DACIN SARA apără şi reprezintă drepturile morale şi patrimoniale de autor ale regizorilor de filme – opere audiovizuale, de ficţiune, documentare, de animaţie, în calitate de autori principali (Legea 8/1996, art. 65); ale autorilor de scenarii originale, de adaptări, de dialoguri, pentru filme de ficţiune, documentare, de animaţie, ale autorilor grafici pentru operele de animaţie, membri rezidenţi asociaţi prin CONTRACT-MANDAT.

 • Solicităm organismelor de gestiune colectivă, ori de câte ori este necesar, de elaborare a unor noi metodologii, conform prevederilor legale..
 • Formulăm și susținem acțiuni la instanțele judecătorești, inițiem negocieri, promovăm medieri  și orice alte demersuri legale și acte juridice necesare pentru a asigura remunerarea corectă a titularilor de drepturi protejați de Legea 8/1996 și pentru a asigura plata echitabilă din partea utilizatorilor drepturilor menționate..
 • Inițiem negocieri, promovăm medieri, formulăm și susținem acțiuni la instanțele judecătorești și orice alte demersuri legale și acte juridice necesare pentru stabilirea metodologiilor reglementate de Legea 8/1996, republicată..
 • Negociem, în numele membrilor, metodologiile propuse de organismele de gestiune colectivă, în așa fel încât membrii să beneficieze de condiții și remunerații corecte, echitabile și nediscriminatorii, conforme cu prevederile legale..
 • Intervenim în favoarea și în numele membrilor noștri, în arbitrajele, medierile sau procesele în instanță dintre membrii asociației și organismele de gestiune colectivă..
 • Oferim consultanță de specialitate, în domeniul gestiunii individuale sau colective a drepturilor de autor și a drepturilor conexe, membrilor asociației..
 • Rapoartăm către organismele de gestiune colectivă și nu numai, în numele membrilor noștri, informații privind operele protejate utilizate..
 • Orice altă activitate, conform mandatului special primit de la membrii asociației, în limitele obiectului de activitate și a dispozițiilor legale
 • Desfășurăm orice alte inițiative în vederea protejării și promovării intereselor membrilor asociației..
 • Încheiem orice alte juridice, cu respectarea dispozițiilor legale în materie și în concordanță cu scopul asociației, acte juridice de natură a conduce la realizarea scopului asociației..

Vino alături de noi!

Vino alături de ceilalți membri ai asociației pentru a avea o voce puternică în relația cu organismele de gestiune colectivă.
Completează aici cererea de aderare!

Direcționează 20% din impozitul pe profit sau din impozitul pe microîntreprindere către scopul Asociației CORECT.

Direcționează 20%!

CORECT în cifre

Activitatea noastră se concretizează în cifre actualizate permanent.

Membri Corect

Inițiative

Luni de activitate

Modificări legislative

Echipa CORECT

Vino alături de noi în demersul nostru pentru crearea unei legislații corecte și o relație bună între organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor de o parte și titularii de drepturi împreuna cu utilizatorii acestor drepturi pe de altă parte.

Activități principale

Pentru atingerea scopului și pentru îndeplinirea activității necesare acestuia, Asociația CORECT, la cererea membrilor săi inițiază, participă la negocieri, promovează orice cereri sau acțiuni în justiție, căi ordinare sau extraordinare de atac, plângeri, sesizări și în general, efectuează orice demersuri legale necesare pentru atingerea scopului.

Contactează-ne

Ne poți contacta pe telefon, pe email sau folosind formularul de contact de pe website.  [textarea your-message placeholder “Mesaj"]

  +40 745 308 078

  +40 722 600 771

  Dumbrăveni, jud. Sibiu, str. Ernei, nr. 23, cod poștal 555500

  contact@asociatiacorect.ro